Indiensgruppen er en gruppe af frivillige, hovedsagligt tidligere volontører, stiftet i 1996 af Lise Barnkorb, som følge af hendes volontørophold på WWTC i 1986. Gruppen fungerer som en del af Det Økumeniske Center i Århus N., og benytter her lokaler og øvrige faciliteter i forbindelse med volontørmøder.

Det overordnede formål med gruppen er at fortsætte støttearbejdet efter hjemkomsten gennem oplysning, indsamling af midler og nye volontørudsendelser; for derigennem opretholde kontakt med WWTC. Omdrejningspunkt for dette arbejde er årsmødet på Fyn, samt volontørudsendelser. På årsmødet den sidste weekend i September mødes vi alle på Fyn, spiser indisk mad og får genopfrisket oplevelser og minder om vores “Indian Family”. Det er er også på dette møde vi taler om gruppens struktur, udarbejder et Årsbrev til indiensgruppens bidragsydere, skriver julekort til centeret, laver brochure m.m.

I Indiensgruppen har vi mange forskellige oplevelser fra centeret, og alle har vi haft forskellige interesseområder og opgaver under vores Sydindiske ophold. Desuden kommer hver volontør hjem med nye beretninger om udviklingen af centerets faciliteter. Dette bidrager til et mere nuanceret oplysningsarbejde, som også vil afspejle sig i vores foredrag.

Det er volontørens opgave at overbringe de indsamlede midler til centeret, og Indiensgruppen sætter en ære i at kunne sige, at alle midler når ubeskåret frem.

Vi håber at vores hjemmeside vil bibringe dem fyldestgørende oplysninger om Indien. De er velkommen til at sende en mail med ris og ros.

Som volontør får du en livsbekræftende oplevelse og kommer til at gøre en kæmpe forskel for mange mennesker.