Portræt af WWTC’s gårdbestyrer Mr Antony

Bestyreren af WWTC´s gård, Mr. Antony, er intet mindre end en guldklump for centerets arbejde. Som øverst ansvarlig for kontakten til landsbyerne, har han nok at lave. Hver morgen kl. 5.30 kører han på motorcykel ud for at møde folk i projektlandsbyerne. Dette er den bedste tid at møde dem, for efter klokken 8 er de fleste på arbejde i markerne. Altså er morgenerne den bedste tid til at tale med dem om deres behov og give dem gode råd om afgrødernes muligheder i forhold til årets regnfald.

Mr. Antony blev ansat på centeret i 1980 til at vejlede landsbyboerne om nye landbrugsmetoder. I 1983 fik centeret råd til selv at holde et par køer på kostskolens område, og i 1987 fik de endelig mulighed for at starte det forsøgs- og mønsterlandbrug, der nu bliver drevet på gården, hvor Mr. Antony også bor med sin familie. Det er dog stadig landsbyarbejdet, der er det vigtigste. I dag er Mr. Antony ansvarlig for 11 Mens Sanghas, 13 Womens Sanghas (en form for lokal forening for henholdsvis kvinder og mænd, red) og 9 Youth Clubs (ungdomsklubber, red) spredt i de 18 projektlandsbyer. Foruden morgenbesøgene i landsbyerne, går tiden med at arrangere træning på gården (kurser for landmændene fra projektlandsbyerne, red.), health camps i de enkelte landsbyer og udfylde ansøgningsskemaer til regeringens støtteprogrammer. Fra landsbyboerne såvel som fra centerets personale nyder han stor respekt og ofte kommer landsbyboerne også til gården for at tale med Mr. Antony om mere personlige ting.

Det er meget svært ikke at holde af denne store og hjertevarme mand. Han har aldrig fået lært særligt meget engelsk, så overfor udlændinge er han noget genert i starten. Efterhånden som han lærer folk bedre at kende løsnes talebåndet dog, og får sit gode humør til at smitte af på sine omgivelser.

Mr. Antony og hans familie har givet meget for at hjælpe centret og landsbyboerne. Mr. Antony og hans bror er ejere af en flot ejendom med et stort stykke jord til hvor de dyrker ris. Ejendommen er beliggende i et frugtbart område ca. 3 timers kørsel fra WWTC. I så og høste sæsonen finder Mr. Antony arbejdskraft i projektlandsbyerne. Han tager mændene med hjem til hans egen gård, hvor de også bor og spiser så længe der er arbejde. På denne måde hjælper han også landsbyboernes økonomiske situation.

Mr. Antony har viet sit liv til Kristendommen og WWTC. Han er meget uselvisk og givende i hans arbejde på centret. Mange af WWTC´s projekter ville ikke have været det sammen uden ham.

Af Ane Birk Skov, volontør 2000.

Skriv kommentar

© 2018 Indiensgruppen

Admin: Log ind