Julebrev fra WWTC 2004

Kære Alle

Dette brev bringer Jer nyt fra en anden verdensdel; fra Jeres Indiske familie. Vi sender vores varmeste og hjerteligste ønsker for Julen og det nye år.

Gud har velsignet centeret gennem hele året. Det er os en glæde at dele et par minder med Jer.

Vore kostskoleelever fra 2003-04 havde indvielses ceremoni den 27 juni 2004. 4 af dem er taget til Nord Indien som missionærer. Frøken Jenithal til Gujarat, Krenop til Uttara Pradesh og Prasanna til Karnataka gennem Indian Missionary Society (IMS) og Juliet til Rajasthan gennem Friends Missionary Prayer Band (FMPB). Vi høre ofte fra dem og de er meget glade for at missionere. Tre af de andre kostskoleelever arbejder på centret; en i en fuldtidsstilling som prædikant og to andre som undervisere. Vi har ansat to folk til at varetage det missionerende arbejde. Der er 38 unge kvinder på holdet dette år. Blandt de 38 er der 14 Hinduer, 14 har kun en forældre og en enkelt er enke. Seks er blevet døbt i løbet af året. Atten elever tog eksamen i syning Januar 2004 og alle bestod. Ud af de 18 blev 7 uddannet til at kunne undervise i syning gennem Regeringens lærerseminarium. Fire af vores tidligere studerende, som nu er personale på centeret, bliver konfirmeret d. 12 December 2004.

En af de ældre fra ældreprojektet Solomon havde kræft og døde i oktober 2004. Nu til dags er der ca. 50% af børnene, som ikke tager vare på deres forældre i alderdommen. De giver dem end ikke mad, mens de er i live. Overraskende nok bruger de gerne penge til begravelsen f.eks. til musik, bedepenge og en grædekone, der kan græde over den afdøde. To af de ældre fra ældreprojektet er blevet opereret i øjnene. Fru. Angammal på 80 år, som bor med hendes udviklingshæmmede søn var syg og fandt det svært at komme hen til dagtilbudet for ældre. Hendes datter bragte hende til sit eget hjem, men hun smed moderen ud, da moderen nægtede at give hendes lille hytte til datteren. Så hun er glad for at komme på centeret. Hun fortalte, at WWTC er et tilflugtssted og en fæstning for hende. Ja, de mener det. De kommer jævnligt til søndagsgudstjenesten og tror på Jesus i det daglige liv.

Landsbybefolkningen er ved at gå over til økologisk landbrug. De har brug for viden. Derfor bliver de gennem træningsprogrammet jævnligt undervist i, hvordan de skal bruge de nye metoder. Vi havde en demonstration omkring økologisk dyrkning den 22 oktober på vores Demonstration cum service centre. Her deltog 180 bønder – både mænd og kvinder i det samme møde. De modtog Lemon og Neeem frøplanter. Folk er begyndt at købe blandet frø og mikronæringsstof fra regeringen, som de har lært gennem træningsprogrammet. Dette år har vi indtil videre nok vand til landbruget, vi håber dog at få mere til høsten. Befolkningen i landsbyerne er så fornøjet over, at de har drikkevand i deres drikkevandstank(pond). Kun få venter på mere regn til at fylde deres vandtanke op. Overalt er der grønt og markerne nærmest smiler. Der er en udtørret flod 15 km væk fra Nagalapuram. Efter næsten 10 års tørke løb vandet i 2 døgn gennem floden og videre ud til havet. Det var skønt.

I de landsbyer hvor vi arbejder, har vi fundet 15 unge kvinder, der som de første er blevet uddannet i at kunne reparere og lave eftersyn på maskiner, som bliver brugt i hjemmet (F.eks. radio, tv, ventilator, kværn o.l.) De lærte også at sy. De fik også undervisning i samfundsrelaterede emner samt husholdning . Fem er nu skræddere. Alle andre undtagen én reparerer mekaniske instrumenter i deres egne landsby og hvor behovet ellers opstår.

En øjenlejr fandt sted den 17 april i en afsides liggende del af Mathalapuram med hjælp fra den lokale kvinde klub, landsbybefolkningen og vores arbejdere ude i felten. Her nød 333 mennesker fra 29 forskellige landsbyer godt af synsprøver og 105 blev indstillet til operation af grå stær, hvor af 101 fik fortaget selve operationen. En bus var bestilt til at køre dem til hospitalet i Thirunelveli. Det er ikke normalt, at børn tager de ældre til synsprøve eller at de selv får tjekket synet.

Vi ønsker Jer alle en dejlig jul og et glædeligt nytår.

I er alle med i mine bønner. Med kærlig hilsen fra Kasthuri

Skriv kommentar

© 2018 Indiensgruppen

Admin: Log ind