Har du/I noglesinde hørt musikken fra et hindutempel eller oplevet trafikmekkaet i Indien?
Er du/I 20 år eller derover, med interesse for mødet med nye kulturer, andre leveregler og vilkår; og har I mod på at blive en del af en sydindisk hverdag?

I udsendes af indiensgruppen:
Indiensgruppen er en frivillig arbejdsgruppe under Det Økumeniske Center i Århus, opstået på initiativ fra Lise Barnkob, der opholdt sig på WWTC som volontør, udsendt at “International Cultural Youth Organisation”, tilbage i 1986. Siden 1996 har Indiensgruppen næsten årligt haft volontører på WWTC. Indiensgruppens arbejde består af oplysning om og indsamling til WWTC, og de årlige volontørudsendelser er omdrejningspunktet for gruppens virke.
Som volontør for indiensgruppen bliver man således en central del af gruppens virke ved hjemkomsten!

Før opholdet:
Indiensgruppen forventer, at I selv forbereder jeres ophold, ved at læse relevant litteratur om kulturmøde, Indien: historie, kultur og religion. Men indiensgruppen vil selvfølgelig være behjælpelig med viden, både generelt om Indien og specifikt om WWTC. Desuden har tidligere volontører udfærdiget skriftligt materiale med tips og gode råd, og der vil blive arrangeret møder forud for og efter opholdet.

Opholdssted:
I udsendes til Women Workers Training Centre, også forkortet WWTC. WWTC er et lokalt indisk kristent initiativ, under Church of South India, startet i 1960 af Sister Gladys.
Til at begynde med var WWTC en bibelskole for unge kvinder, placeret centralt ved siden af kirken i Nagalapuram, en lille by på omkring 5000 indbyggere. Med tiden blev centret udvidet til at omfatte hjælpeprojekter i de fattige landsbyer i omegnen, og siden har det ene projekt afløst det andet. I dag har centeret projekter i omkring 30 landsbyer.

WWTC er i sit udgangspunkt kristent, hvilket er af stor betydning, da de kristne er en minoritet i det overvejende hinduistiske samfund. WWTC er kristent præget både idemæssigt og religiøst, men udelukker af den grund ikke folk med anden religiøs baggrund fra deltagelse i projekterne! I dag står WWTC for et vidt forgrenet hjælpearbejde; børnehaver, kvindegrupper, landbrugs- og sundhedsprojekter (Se stausrapport fra 2006).

Længde og opgaver:
Indiensgruppen forventer at opholdets længde strækker sig over min.3-4 måneder. Da man skal regne med at det tager tid at falde til. Som volontører kommer I til at indgå og deltage i alle WWTCs aktiviteter, og sammen med centerets leder Kasthuri, vil I ud fra egne interesser tilrettelægge et ugentligt program. Personalet på WWTC vil, hvis I har interesse her i, tage jer med rund til deres andre projekter, familiemedlemmer o.a. i oplandet.

Det er oplagt, at I benytter jer af studier eller andet, til at bidrage med særviden.

Jeres hverdag kan fx bestå af engelskundervisning, leg, lektiehjælp med pigerne på børnehjemmet, vendespil med byens ældre, lektiehjælp i nabobyen, sang, syning m.m.
Da centeret er involveret i et vidt forgrenet hjælpearbejde med forskellige projekter i omkringliggende landsbyer, er der gode muligheder for at tilpasse dagligdagen efter jeres interesser og faglige kompetencer. Kreativitet og opfindsomhed er en stor fordel.

Udgifter i forbindelse med udsendelse:
I skal regne med udgifter på ca. 12.000 kr. for flybillet, forsikring, kost og logi, ved et ophold af 3-4 måneders længde.

Man betaler 2000kr. til indiensgruppen, som symbolsk donation.

Hjemme igen:
Indiensgruppen er en kulturgruppe med en flad struktur, hvilket betyder at du/ i som volontør efter opholdet forpligter jer til at blive en del af gruppen, udvise engagement i gruppens liv og bidage til at føre Indiensgruppen videre. Som hjemvendt volontør består forpligtigelserne især i at viderebringe viden fra centeret til den øvrige gruppe, fordi volontørerne efter hjemkomsten er den grundlæggende hovedinspiration i Indiensgruppen.

En volontør forpligter sig også til at deltage i møder gennemsnitligt 2 gange årligt hvor vi hygger, mindes, byder nye velkomne, opdateres og diskuterer gruppens virke og formål. Møderne består i vores årsmøde, sidste weekend i september, samt møder forud for og efter nye volontørers ophold.
Yderligere er det hjemvendte volontørers opgave at være kontaktperson for den næste genration af volontører før og under den nye generations ophold.
Volontørenes opgave er også at gå ud med Power Point foredrag og skrive artikler med henblik på at formidle indiensgruppens arbejde, derigennem indsamle midler til WWTC.

Ansøgning sendes til en eller flere af følgende:
indiensgruppen@gmail.com
+ Se fanen “Kontakt os”

OBS! løbede ansøgningsfrist