Når du støtter Indiensgruppen og WWTC, viser du ikke blot din opbakning til Indiensgruppens oplysnings- og indsamlingsarbejde i Danmark, men yder en aktiv støtte til WWTC i Sydindien. Pengene går ubeskåret til WWTC, da indiensgruppens arbejde er frivilligt.

Ønsker du at støtte Indiensgruppen kan du indsætte penge på Gironummer 01 – 4099222, mærket Indiensgruppen

Udfylder du med navn og adresse vil du modtage Årsbrevet, udformet på årsmødet på Fyn.

Hvis du ønsker at undersøge gruppens legitimitet, kan du under ‘kontakt os’ se hvem du kan skrive og ringe til.

Vi håber i vil hjælpe os med at hjælpe

Med venlig hilsen Indiensgruppen