Woman Workers Training Centre

Women Workers Training Centre, WWTC, ligger i den lille by Nagalapuram, i den sydligste delstat Tamil Nadu. WWTC hører under Tuticorin District, og er et projekt under Church of South India, CSI, og blev startet i 1960érne af nonnen Sr. Gladys, en lille kvinde med et stort hjerte.

Grundideen var gennem kristendommens budskab om næstekærlighed, at starte en skole for unge piger i den giftefærdige alder, som skulle undervises i maskinskrivning og skrædderlære. I takt med at Sr. Gladys kom ind på livet af folk i Nagalapuram og oplandet, og blev opmærksom på de sociale problemer i området, tør og mager landbrugsjord, få alternative indtjeningsmuligheder, udbredt analfabetisme, dårlig sundhedstilstande m.m., blev centrets opgaver i området udvidet. Der blev startet børnehaver og lektiehjælp efter skoletid, kvinder fra landsbyerne blev sendt på kursus, så de kunne lære at sterilisere redskaberne, der skulle bruges ved fødsler og de få uddannede i byerne blev ansat til at undervise de ældre i at skrive og læse. Der var dog mange problemer at tage højde for på vejen, da Gladys og WWTC kom med kristne budskaber til hinduistiske landsbyer. Her skulle man have folk til at indse at samarbejde på trods af kasteforskelle, var vejen frem for udvikling.

I dag ledes centeret af Kasthuri Mancikam, i tæt samråd med nonnerne Chellakani og Suthanthirakani, og alle har de lagt hele deres liv i at hjælpe menneskene i og omkring Nagalapuram. Kasthuri overtog hvervet efter Sr. Gladys, da Gladys helbred blev dårligt, men hun var dog stadig tovholder og vejleder for Kasthuri, og meget nærværende i projektet. Gladys fik efter længere tids sygdom fred d.15.5.2008. Kasthuri fører i dag centeret videre i Gladys ånd, og gennem diverse kurser finder hun inspiration til nye projekter. Hun har således planer om nye projekter for mentalt handikappede børn i området.

Området omkring Nagalapuram er dybt afhængigt af landbruget, som på samme tid er præget af en meget dårlig jord og en regntid der tit slår fejl. Det medvirker til en forringelse af folks levevilkår og for at kunne overleve, er der desværre meget børnearbejde i området. Endvidere er det næsten umuligt at få kvalificeret arbejdskraft som fx skolelærere, sygeplejersker til at flytte til området, og der bliver langt mellem skolerne. Dette kæmper centeret en brav kamp imod, gennem oplysning om nye landbrugsmetoder, ansættelse af skolelærer, bygning af vandtanke, oplysnings arbejde om hygiejne m.m. Centeret har i dag projekter i mere end 30 landsbyer. For et overblik over alle centerets projekter se statusrapport fra 2006.