WWTCs målsætning er at opfordre og hjælpe unge piger til at påtage sig lederskab, deltage i kirke og samfund, og til at opbygge gode kristne hjem. Opfordrer og hjælpe områdets kvinder, mænd og børn, uafhængig af deres kaste og religion, til en holdbar økonomisk, social og spirituel uddannelses- og helbredsmæssig udvikling.
WWTCs hjælp bygger på de kristne værdier, men udelukker ingen af den grund.Centeret

Centerbygningerne består af en tre længet bygning, hvor af den ene fløj blev bygget i 1996, med Køkken, Prayer Room og to rum hvor trainees og staff har tøj og andre private egen dele. I 2004 blev der lavet en decideret Dining Hall, hvor staff spiser.
Inden for de sidste år er der lavet en del reperationer på de forskellige bygninger. I marts 2006 blev der lagt klinker på taget over gæsterummene, så regnvandet bliver udnyttet bedre. Senere i 2006 blev rørene, der leder regnvandet til vandtanken, skiftet og lagt ned i jorden, samt vandtanken renset. Fra Oktober til november 2006 er et omfattende arbejde på en ny mur omkring centeret blevet gennemført.

Hvert år er der x-antal trainees bosat på centeret, primært fra hindufamilier, som deltager i bibelundervisning, indskrivning på skrivemaskine, syundervisning, lederskabstræning, computeruddannelse og hjemmekundskab. Opholdet går fra juli til juli.
Alle piger får et ansvarsområde inden for en træning, nogle har ansvar for alle pigerne, nogle har ansvar for køkkenhaven, osv. De lærer alle at føre regnskab, hvilket kan gøre dem til lederen af Daycare center.

Lederskabstræningen går blandt andet ud på, at de har et kulturelt program, hvor de laver teater, synger og laver konkurrencer. Dette er med til at formindske deres sceneskræk, så de kan stå foran andre.
Pigerne får nemmere ved at tilpasse sig andre steder, da de er vant til, at der er forskellige meninger og holdninger. Nogle gamle trainees har blandt andet opnået at blive missionærer i Nordindien, fuldtidsevangalister, biskop- og præstekoner, CSI (Church of South India), præster, selvstændige og lærere, samt pædagoger i den offentlige sektor.

Staff går meget op i, at atmosfæren skal være fri og hjemlig, så pigerne kan slappe af og lære mere.
Når det angår staff får alle ansatte tre dages oplæring i Self-helps group træning + tre dages træning i PRA (Participatory Rual Appraisal), og 2 dage Balar panchayat træning – hvor de lærer om det politiske system i Indien. Dette bliver så taget med ud i landsbyerne, hvor det praktiseres i miniformater, for at oplyse befolkningen om politik.

WWTC modtager hvert år penge fra Kasthuris bror, USPD i England, EMS i Tyskland og Indiensgruppen i Danmark.

Kasthuris løn betales af det kirkelige stift Tuticorin – Nazareth Diocese. Stiftet er under den sydindiske kirke, Church of South india.

Link til CSIs hjemmeside om WWTC: http://www.churchontheheath.org.uk/women-workers/